Voor vragen of een afspraak
bel vrijblijvend:088-563 34 00
of stuur ons een bericht

Laatste nieuws
Investeren in Glamping! Een solide belegging 21-10-2015:

Samen met Refin B.V. heeft MKBi een Glamping fonds ontwikkeld.Bent u geïnteresseerd in investeren in mobiele accommodaties?  MKBi Glamping biedt u de mogelijkheid om een mooi rendement te hale... Lees Verder

Ontdek MKBi Agri op onze beleggersbijeenkomst 31-03-2014:

Investeren in landbouwgrond en agrarische objecten is voor veel beleggers nog onbekend terrein. Toch bieden deze laagrisicobeleggingen door de wereldwijde groeiende behoefte aan voedsel mooie kansen. MKBi he... Lees Verder

Kans om te beleggen in succesvolle mkb-bedrijven

Het MKBi Groeifonds geeft u als belegger de mogelijkheid om te investeren in succesvolle mkb-bedrijven. Als tijdelijke geldverstrekker financiert het MKBi Groeifonds versnelde groei of een overname. Dit is nodig omdat financiële instellingen door de Basel II- en III-richtlijnen steeds minder mogelijkheden hebben. Het MKBi Groeifonds neemt het risicodragende deel van het vreemd vermogen op zich, wat banken de mogelijkheid geeft dit zo nodig te ondersteunen met risicomijdend kapitaal

Voordelen op een rij

De werkwijze van het MKBi Groeifonds heeft voor u als belegger een aantal grote voordelen:

 • De mogelijkheid een mooi rendement te behalen in het mkb.
 • Jaarlijks een rente van 7 procent over het geïnvesteerde vermogen.
 • Afhankelijk van de ontwikkelingen van de mkb-bedrijven waarin wordt belegd, kan het rendement aan het eind van de looptijd van de obligaties door winstdeling aanzienlijk hoger uitvallen dan de obligatierente van 7%.
 • Geen anonieme portefeuille, maar een tastbare investering in Nederlandse mkb-ondernemingen.
 • Deelnemende ondernemingen worden gescreend en scherp in de gaten gehouden door professionals binnen MKBi.
 • Een stabiele belegging met een gezonde risicospreiding over 15 tot 20 bedrijven.
 • De mogelijkheid om periodiek uw kennis en ervaring te delen met de deelnemende mkb-ondernemers.
 • Het MKBi Groeifonds is een initiatief van ervaren (oud-)ondernemers met een financiële achtergrond en bankiers.

Zo werkt het

In totaal wil het MKBi Groeifonds met 15 miljoen euro een twintigtal ondernemingen een risicodragende financiering geven. Dit geld is afkomstig van particuliere beleggers, veelal ook oud-ondernemers.

In de praktijk

Het MKBi Groeifonds biedt obligaties aan met een vaste looptijd. Beleggers ontvangen halfjaarlijks rente. Aan het einde van het contract krijgen zij hun investering terug en wordt de waardeontwikkeling van de mkb-ondernemingen bepaald. De belegger ontvangt hiervan 75 procent. Als het gemiddelde rendement van 7 procent gedurende de looptijd van de obligatie niet is gehaald, wordt dit tekort voor zover mogelijk aangevuld vanuit de resterende 25 procent van de waardeontwikkeling. In de andere gevallen gaat dit kwart, of het eventuele restant daarvan, naar het MKBi Groeifonds.

MKBi Groeifondsobligaties in cijfers:

Inleg: minimaal 100.000 euro

Rente: 7 procent per jaar

Instapkosten: 3 procent van het ingelegde bedrag

Winstrecht: 75 procent van de waardetoename van de mkb-onderneming waartoe het fonds gerechtigd is

Looptijd: in principe maximaal 7 jaar

Selectieprocedure

De financieel experts van het MKBi Groeifonds werken bij de selectie en beoordeling van de bedrijven nauw samen met deskundigen. Aanvragen voorfinancieringen worden voorgelegd aan de Raad van Advies van het MKBi Groeifonds. Is de uitkomst positief, dan volgt er nog een (beknopt) due diligence-onderzoek en een waardebepaling van de onderneming door een registervaluator. Het MKBi Groeifonds zal de deelnemende mkb-ondernemingen gedurende de looptijd van de lening continu in de gaten houden en zo nodig bijsturen.

Belangrijke beheersmethoden:

 1. De mkb-bedrijven worden op zes selectiemomenten gescreend.
 2. De ondernemer moet minimaal twee jaar succesvol een bedrijf hebben geleid.
 3. Het beheerssysteem van MKBi houdt maandelijks zicht op de financiële positie van het bedrijf. Bij negatieve ontwikkelingen kan worden ingegrepen.
 4. MKBi werkt met bewezen professionals op zijn gebied en met sterke partijen in de markt.

Risico’s

Door de zorgvuldige selectie van mkb-ondernemingen en het scherpe toezicht is het MKBi Groeifonds in staat om (potentiële) risico’s tijdig te signaleren en zo nodig in te grijpen. Niettemin zijn er risico’s verbonden aan de obligatie.

Bedrijfsvoering

Het MKBi Groeifonds is een tijdelijke geldverstrekker die zich in principe niet bemoeit met de bedrijfsvoering. Door onvoldoende management, economische tegenwind en dergelijke kan het gebeuren dat de onderneming niet aan haar verplichtingen aan het MKBi Groeifonds kan voldoen. Mocht de onderneming niet in staat zijn de lening terug te betalen, dan kan het MKBi Groeifonds op basis van de aandelenoptie de leiding van het bedrijf overnemen of zelfs besluiten tot verkoop.

Betalingsverplichting

Het verstrekken van achtergesteld vermogen brengt risico’s met zich mee. De kans bestaat dat een onderneming niet in staat is aan haar rente- en terugbetalingsverplichting te voldoen. Dit kan gevolgen hebben voor de rente en/of terugbetaling van de obligaties. De hoofdsom en rentebetalingen kunnen daarom niet door het MKBi Groeifonds worden gegarandeerd.

"MKBi Groeifonds is geen anonieme portefeuille, maar een tastbare investering in Nederlandse mkb-ondernemingen"

MKBi Glamping Inschrijfformulier

Copyright by Mkbi Groeifonds | Disclaimer | Sitemap | Design by Applepie

Twitter

F. van der Poest Clementlaan 38, 3171 EC Poortugaal T +31 (0)88-563 34 00, E Info@mkbigroeifonds.nl