Voor vragen of een afspraak
bel vrijblijvend:088-563 34 00
of stuur ons een bericht

Laatste nieuws
Investeren in Glamping! Een solide belegging 21-10-2015:

Samen met Refin B.V. heeft MKBi een Glamping fonds ontwikkeld.Bent u geïnteresseerd in investeren in mobiele accommodaties?  MKBi Glamping biedt u de mogelijkheid om een mooi rendement te hale... Lees Verder

Ontdek MKBi Agri op onze beleggersbijeenkomst 31-03-2014:

Investeren in landbouwgrond en agrarische objecten is voor veel beleggers nog onbekend terrein. Toch bieden deze laagrisicobeleggingen door de wereldwijde groeiende behoefte aan voedsel mooie kansen. MKBi he... Lees Verder

Belangrijkste risico's en mitiganten

Afnemer komt zijn betalingsverplichtingen niet na

Refin zet zich er voor in door optimale contacten dat betalingsachterstanden worden vermeden. Samenwerking met de Leisureondernemer staat hierbij centraal. Lukt het onverhoopt niet  om de termijnen te betalen dan wordt gezocht naar oplossingen om (een deel) van de accommodaties elders te plaatsen bij klanten van Refin, of dat de huur wordt overgenomen door een andere verhuurorganisatie. Bovendien is een verzekering afgesloten van 100.000 Euro schade per jaar, en wordt vooraf de kredietwaardigheid van de Leisure ondernemer getoetst, alsmede de bezettingsgraad en huurinkomsten versus de financieringskosten. De verzekeraar voert een beoordeling uit of zij de onderneming wil verzekeren. Bovenop de selectiecriteria van Refin sluit zij alleen contracten met ondernemingen die door de screening van de verzekeraar komt.

Wat kan het fonds doen wanneer accommodaties zijn verdwenen of beschadigd?

Het eigendom van de accommodaties ligt bij het fonds. Een deel van de activa komt echter in het buitenland te staan. Elke ondernemer dient zorg te dragen voor adequate verzekering van de accommodaties. Natuurrampen kunnen echter niet worden uitgesloten. Bij accommodaties die verdwenen zijn is sprake van kwade opzet door afnemer. Helaas kunnen wij dit risico niet voorkomen. Niettemin wordt aangifte gedaan en zal de schade op de wederpartij verhaald gaan worden.

Leverancier gaat failliet

Door Refin wordt een regeling gesloten (verzekering of bankgarantie) voor het risico dat er een leverancier failliet gaat terwijl er (deel)betalingen zijn uitgevoerd ten gunste van de leverancier. Op deze manier loopt zowel de afnemer als de belegger weinig risico op dit vlak.

Herfinancieringsrisico

Om een 6 jarige annuïtaire aflossing aan de beleggers mogelijk te maken is een herfinanciering van het fonds nodig in jaar 6 ter grootte van 13% van het oorspronkelijke uitstaande saldo. Indien het fonds hier niet in slaagt, zal deze 13% worden terugbetaald over de restantperiode van het fonds. Dit kan een impact hebben op het rendement. 

 

Klik hier om verder te gaan naar downloads

Klik hier om terug te gaan naar de beginpagina

MKBi Glamping Inschrijfformulier

Copyright by Mkbi Groeifonds | Disclaimer | Sitemap | Design by Applepie

Twitter

F. van der Poest Clementlaan 38, 3171 EC Poortugaal T +31 (0)88-563 34 00, E Info@mkbigroeifonds.nl